Kdo jsem a co dělám?

Dokončuji navazující magisterské studium psychologie. Vedle toho pracuji jako koučka, interventka krizové linky, lektorka primární prevence a terapeutka.

Sama jsem si prošla poruchami příjmu potravy, které mě provázely dlouhých sedm let. Díky tomuto boji a studiu psychologie jsem si na mnohé přišla. Dnes mám již poruchy příjmu potravy zpracované a své zkušenosti chci předávat dál. Pokud Tě zajímá více, pak vítej na mých stránkách!

Možnost zakoupení vánočního balíčku!

Balíček koučování

Úvodní setkání

5 koučovacích setkání

3 koučovací e-maily

5.500,- Kč

Nabízené služby

Koučování

Somatické koučování
Využívám technik somatického koučování. Technika rozvoje, která poskytuje komplexní a trvalou změnu na hlubší úrovni. Lidské tělo je nedílnou součástí všech životních změn, proto má smysl zapojit jej také do procesu plánování. Sezení se snažím vést tak, aby jsi dostal/x jak profesionalitu, tak příjemně strávený čas. Máš cíl, kterého se Ti nedaří dosáhnout? Pojďme si společně projít cesty, kterými se k cíli dostaneš snáz. 

Více informací o průběhu

Terapie

Systemická terapie
Více kognitivní, krátkodobá terapie. Zaměřuje pozornost na přisuzované významy a mobilizuje klientovy vlastní sebeopravné schopnosti. Systemická terapie je nedirektivní terapie, může být podpůrná nebo transformační, je odhalující, vhledu schopná i akční. Nejčastěji je individuální, ale může probíhat i ve dvojicích nebo skupinách. Hlavní roli hraje ochota, spolupráce a aktivita klienta. Kombinace s prací s tělem.
Nejsi spokojen/x s tím, jakým směrem se ubírá Tvůj život? Chceš se na svůj život podívat z jiné perspektivy? Porozumět vzorcům svého chování a přetvořit je tak, aby jsi s nimi byl/x spokojenější? Vycházím ze sytemické terapie s využitím somatických prvků tak, aby Ti setkání byla užitečná.

Více informací o průběhu

Krizová intervence

Jedná se o krátkodobou techniku řešení, jejímž cílem je snížit potenciální trvalé následky pro jedince zasaženého krizí. Krize je definována jako zahlcující událost, která může zahrnovat rozvod, násilí, úmrtí blízké osoby nebo zjištění vážné nemoci.
Stalo se Ti něco, z čeho nevidíš východisko? Něco nečekaného? Něco, co Tě přesahuje? Máš záchvaty pláče, úzkosti, myšlenky na sebevraždu, nevíš, kam dál? Pojďme společně hledat tu jiskřičku naděje, že jednou to bude jinak. 

Více informací o průběhu

Další služby

Poruchářky

Prohlédni si můj instagramový účet @MYSLI_SYSLI