Jak pracuji

Vidíte své myšlení jako překážku v běžném životě?
Pomůžu vám, abyste byli na své myšlení pyšní!

Mými tématy jsou:
My topics are/Mis temas son:

Závislost na pornografii/ Pornography Addiction/ Adicción de pornografía

Poruchy příjmu potravy/ Eating disorders/ Trastornos de alimentación

Sebepoznání a seberozvoj/ Self-consiousness and self-developement/ Amor propio y autodesarrollo

Vztahová a rodinná problematika/ Relationships and family/ Relaciones generales y familia
Polyfriendly

Motivace/ Motivation/ Motivación

Své klienty beru jako parťáky, snažím se vycházet co nejvíce z Vašich potřeb a uzpůsobuji dle toho také svůj styl práce.

🇬🇧 I treat my clients as partners, try to base my work as much as possible on your current needs and adapt my work style accordingly.
🇪🇸 Trato a mis clientes como socios, intento basarme lo más posible en vuestros necesidades actuales y adapto mi estilo de trabajo en consecuencia.