O Mně

Jsem absolventkou bakalářského studia psychologie na Univerzitě Karlově a jsem studující navazujícího magisterského studia.
Lektorka primární prevence
Interventka krizové linky
Terapeutka
Koučka

Ráda bych to vzala trochu méně formálně. Vždy pro mě bylo důležité, abych mohla lidem kolem sebe věřit. Možná proto jsem se snažila najít cestu, jak být sama pro ostatní lidi důvěryhodná. V procesu jsem přišla na to, že podstatou toho všeho je věřit sama sobě. Tenhle proces byl ale pěkně spletitý. Nedávno jsem začala pracovat s lidmi se závislostí na pornografii. Sama jsem si prošla zavislostí na jídle – poruchami příjmu potravy. Za tu dobu, co studuji psychologii a sbírám zkušenosti nejen od sebe, ale i od svého okolí, jsem si uvědomila, že každá závislost, ale i jiné duševní boje jsou si podobné a způsoby, jak s tím zápasit, se příliš neliší. Na mé cestě mi nejvíce pomohli lidé kolem mě, kteří mě podpořili, i když jsem nevěděla, že to potřebuji, nebo jsem pomoc přímo odmítala.

Proto vím, jak důležité je si pomáhat a jak skvělý je to pocit, když to s vámi někdo nevzdá a snaží se vás pochopit. Svým způsobem jsem ze svého boje udělala své životní poslání. Každému se stane, že si občas sám nedokáže pomoci a já bych ráda nabídla svou oporu. Ať už tu profesionální, tak čistě laickou, podpořenou mou vlastní zkušeností.