Poruchy příjmu potravy: 
Jak pomoci blízkému s PPP?

Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou vážná duševní onemocnění, která se mohou objevit u kohokoli bez ohledu na pohlaví, věk či společenské postavení. Pokud máte v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo si s těmito poruchami potravy bojuje, může to být velmi obtížné, a to jak pro vás, tak i pro něho nebo ni. V tomto článku vám přináším několik tipů, jak můžete pomoci svému blízkému s PPP.

Buďte empatičtí a podporující

Můžete být pro svého blízkého důležitou oporou a motivací. Buďte empatičtí a naslouchejte mu, když se potřebuje vyjádřit. Podpořte ho v jeho rozhodnutí o začátku léčby, ale nenechte ho, aby se cítil osamělý. Ujistěte ho, že tu pro něho nejste jen v dobrých chvílích, ale také v těch těžkých. 

Nevyvolávejte pocit viny 

Je velmi důležité, aby se váš blízký necítil provinile za svou PPP. Porucha příjmu potravy není způsobená neochotou jíst nebo slabou vůlí. Je to komplexní nemoc, která ovlivňuje mysl i tělo. Neustále připomínat, že “musíš jíst více” a jiná, může vést k pocitu viny a zhoršit situaci.

Pomáhejte s hledáním odborné pomoci

PPP je vážnou nemocí a vyžaduje odbornou pomoc. Buďte oporou svému blízkému při hledání lékařů, terapeutů nebo jiných odborníků, kteří mu mohou pomoci. Připravte se na to, že bude trvat nějaký čas, než se podaří najít vhodného odborníka, který se bude věnovat danému problému. Můžete mu pomoci najít informace o různých možnostech léčby a podpořit ho při hledání té nejvhodnější. Je také důležité podporovat ho při návštěvách lékaře a pravidelně se s ním bavit o průběhu léčby. 

Nabídněte praktickou pomoc 

V průběhu léčby může být pro vašeho blízkého obtížné plnit každodenní povinnosti, jako je nákup potravin, vaření jídel a udržování domácnosti. Pokud je to možné, nabídněte mu praktickou pomoc s těmito činnostmi. Můžete mu pomoci i tím, že mu budete připomínat pravidelné jídlo a podporovat ho v tom, aby jedl pravidelně. 

Nebuďte kritický, ale nabídněte pozitivní zpětnou vazbu 

Může se stát, že se váš blízký snaží zlepšit své stravovací návyky, ale přesto má různé obtíže. V takových situacích buďte oporou a nabídněte mu konstruktivní a pozitivní zpětnou vazbu. Místo kritiky se snažte ho podpořit a vyzdvihnout pozitivní změny, které vidíte. 

Buďte trpěliví 

Léčba PPP může být dlouhá a náročná. Buďte trpěliví a podporujte svého blízkého na jeho cestě k uzdravení. Nevyčítejte mu, že to není “dostatečně rychlé” nebo že “se na to určitě dost nesoustředí”. Pamatujte si, že vaše podpora a láska jsou pro něj velmi důležité. 

Závěrem lze říci, že poruchy příjmu potravy jsou závažná duševní onemocnění, která vyžadují odbornou pomoc. Pokud máte v rodině nebo mezi přáteli někoho, kdo se potýká s poruchou příjmu potravy, můžete mu být důležitou oporou a motivací. Buďte empatičtí, podporujte je a nevyvolávejte v nich pocit viny. Pomozte jim vyhledat odbornou pomoc, nabídněte praktickou pomoc a buďte trpěliví. S vaší podporou může váš blízký poruchu příjmu potravy překonat.

S láskou, Michaela