Moje kvalifikace

Pracuji pod pravidelnou supervizí.

2023:

 • Dokončení magisterského studia psychologie (FF UK, Praha)
 • Specifika terapeutické práce s klienty s poruchami příjmu potravy (Psychologie INTERSE)
 • Frekventantka výcviku od podzimu 2023 – Cestou systemických terapií (komplexní psychoterapeutický výcvik akreditovaný Českou Asociací pro Psychoterapii), (Narratio Institut s.r.o.)

2022:

 • Stáž na projektu VIZDOM – Veřejné duš. zdraví (NUDZ)
 • Osvědčení z kurzu KOMPLEXNÍ KRIZOVÉ INTERVENCE
  (248h; Remedium)
 • Certifikace z výcviku somatického koučování ICF
  (131h; Somatické koučování s. r. o.)

2021:

 • Praktická stáž na závislostním & oddělení následné péče (PN Bohnice)
 • Dobrovolník na lince seniorů (ELPIDA)

2020:

 • Dokončení bakalářského studia psychologie (FF UK, Praha) 
 • Webinář Krizové intervence (8h; CETERAS)
 • Dobrovolnická činnost v Anabell
 • Efektivní rozhovor | kurz krátké psychosociální pomoci (48h; GI institut)
 • Kurz rodinné mediace (48h; KappaBeta institut)
 • Kurz “Posilování životních hodnot a postojů” (40h; KPPP)

2019:

 • Nuevo paradigma de la realidad: Consciencia y Desarrollo. VII. Edición (Seberozvojový kurz v rámci studia ve Španělsku) 
 • Stáž na skupinové terapii na Psychosomatické klinice (Kognitivně behaviorální skupinová terapie pro úzkostné a úzkostně depresivní pacienty) 
 • Kurz KBT v praxi, Roman Pešek 
 • Konference o PPP a obezitě, VFN v Praze

2018:

 • Sebezkušenostní tematická rozvojová skupina, TRIANGL
 • Konference dětské psychologie, NI pro děti a rodinu 
 • Konference Štěstí (ČASP) 
 • Studentská konference, KAMBA 
 • Večerní workshopy s Mindfulness Club
 • Kurz dětské jógy s mindfulness a anglickým jazykem (Little Bubbles)

2017:

 • Metody zvládání problémového chování u lidí s PAS

2016:

 • Úvod do problematiky lidí s PAS