Psycholožka
Koučka
Interventka krizové linky
Lektorka primární prevence

Vystudovala jsem magisterský obor psychologie.

Mým největším zájmem a koníčkem je terapie, poradenství a koučování. Za důležitý považuji také seberozvoj a obecné povědomí o tom, jak pečovat o své fyzické i duševní zdraví a zdraví druhých. Proto sama navštěvuji různé kurzy, ale snažím se na sobě pracovat i individuálně prostřednictvím koučování a terapie. Mou odreagovací aktivitou číslo jedna je tanec, kde mohu vyjádřit své emoce, spojit se sama se sebou a také se trochu rozhýbat. Hned za tím je jóga, která dokáže naplnit ty samé potřeby. Vím ale, že důležitý je i pasivní relax, a pro tyto případy mám saunu, sledování seriálů nebo jen vědomé trávení času v přírodě.

Své klienty vedu k tomu, aby si našli své cíle, vymysleli způsoby, jak se k jejich dosažení efektivně motivovat, a objevili oblasti, ve kterých se chtějí dále rozvíjet. Abych mohla svým klientům přinést to nejlepší, absolvovala jsem výcvik somatického koučování, abych dále rozvíjela své schopnosti pracovat s klienty v kombinaci se somatickými principy. Tyto zkušenosti mám také možnost využít při své dobrovolnické práci ve organizaci NePornu, kde působím jako e-koučka a vedu skupiny anonymních pornoholiček (tj. žen závislých na pornografii).

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala poruchami příjmu potravy a jejich dopadem na fungování rodiny. Poruchy příjmu potravy jsem zažila na vlastní kůži a s pokorou nyní pomáhám těm, kteří touto nemocí procházejí. Pracuji tedy jako peer-terapeut s lidmi, kteří procházejí anorexií, bulimií a záchvatovitým přejídáním. Vzhledem k méně dostupné péči se s kolegyní Lenkou Kernerovou snažíme obohatit tuto oblast prostřednictvím projektu “Poruchářky”, a pokud se vy nebo vaši blízcí potýkají s některou z těchto poruch, určitě se na nás můžete obrátit.

Tématem mé diplomové práce jsou konsenzuální nemonogamní vztahy (tj. otevřené vztahy, polyamorie, swinging vztahy). V těchto vztazích vnímám velkou otevřenost k individualitě. Jsou to také vztahy, ve kterých je opravdu důležité znát sám sebe, své potřeby, své hranice a umět je vhodně komunikovat. Protože v dnešní době dostávají příležitost nejen alternativní formy vztahů, vnímám toto téma jako velmi aktuální a prolíná se i do dalších oblastí života.