"Za Míšou jsem přišla s osobními problémy, které mě v životě velmi omezovaly. Na konzultacích (a i mimo ně) jsme na nich aktivně pracovaly, a i skoro rok po začátku docházení na psychologické konzultace z naší práce těžím. Konzultace mi neuvěřitelně pomohly nejen v rámci mého osobního rozvoje, ale i co se týče vyrovnání se se svými traumaty, nejistotami či nedostatky."
"Michaela je kompetentní terapeutka. Díky její pomoci a osobnímu přístupu, jsem byla schopná postupně překonávat své úzkostlivé stavy. Michaela mě podpořila a pomohla najít cestu ze začarovaného kruhu, ve kterém jsem se nacházela."
Anička
"Pro mě byly sezení velice přínosné. Oceňuji otevřenost a schopnost probírat cokoliv bez jakéhokoliv hodnocení a posuzování. Pomohlo mi také empatické sdílení toho, co prožívám a popisuji a naladění na moje specifické fungování. Stejně tak trpělivost a schopnost pokládat vhodné otázky, ktedé vedou k zamyšlení a inspiraci."
Martin