Káťa

Na konzultacích s Míšou jsem nejvíce ocenila to, že se její přístup soustředí spíše na současnost a vývoj do budoucna. Zprvu jsem si tímto nebyla jistá, jelikož jsem původně měla zájem o terapie týkající se mé minulosti. Díky Míše jsem si však uvědomila, že hledání a snaha o řešení mých problémů je pro mě mnohem efektivnější a důležitější než nekonečné hledání a definování jejich příčin a následků. Myslím si, že minulost nelze změnit, a proto je samotná snaha o to se posunout (záměrně nepíšu snaha o zlepšení, posunout se někam v tomto smyslu nemusí, jak se často předpokládá, automaticky hned znamenat okamžité zlepšení stavu) mnohdy řešením samotných problémů. Což jsem vlastně chtěla.

Za Míšou jsem přišla s osobními problémy, které mě v životě velmi omezovaly. Na konzultacích (a i mimo ně) jsme na nich aktivně pracovaly, a i skoro rok po začátku docházení na psychologické konzultace z naší práce těžím. Konzultace mi neuvěřitelně pomohly nejen v rámci mého osobního rozvoje, ale i co se týče vyrovnání se se svými traumaty, nejistotami či nedostatky.

Konzultace mě naváděly k tomu, abych si utřídila myšlenky, definovala to, co mi vadí a postavila se tomu čelem. Díky nim jsem se v běžném životě stala mnohem klidnější, rozvážnější a zároveň, i co se týče sebeprezentace, odvážnější a jistější, čehož si všímalo i mé okolí.  Rozhovory s Míšou se pro mě staly příjemně strávenou hodinou (často i přes nepříjemné pocity, které jsem v sobě musela hledat), na kterou jsem se postupem času těšila čím dál tím víc. Psychologické konzultace totiž nemusí být nutně vždy o hledání nebo řešení problémů atd. Často totiž nejvíce pomůže i samotná možnost mluvit o svých myšlenkách a pocitech a fakt, že vás poslouchá někdo, kdo je tam hodinu jen pro vás a komu můžete říct cokoliv, aniž by vás soudil. Samotnou mě překvapilo jak lehce a přirozeně šlo s Míšou mluvit a jak jsem s ní neměla problém se postupem času dostat ke kterémukoliv tématu.”