Poruchy příjmu potravy: 
Jak nám změní myšlení?

Poruchy příjmu potravy (dále PPP) jsou závažným problémem, který postihuje mnoho lidí na celém světě. Anorexie, bulimie a další PPP nejsou jen otázkou omezování jídla nebo přejídání, ale mohou mít také velký vliv na způsob našeho myšlení.

Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem trpěla anorexií a bulimií, vše se točilo kolem jídla a cvičení. Měla jsem pocit, že mi bylo odebráno právo na štěstí a jídlo bylo mou jedinou kontrolou nad světem. Myslela jsem si, že se proti mně celý svět spolčil a že mi nikdo nevěří. Byla jsem přesvědčená, že mě ostatní pomlouvají a že se se mnou nikdo nebude stýkat, protože za nic nestojím. Bylo těžké číst v emocích ostatních lidí a vnímat je pozitivně, protože jsem za každým úsměvem viděla faleš.

To vše mohou být typické příznaky PPP a mohou mít vážné důsledky pro naše myšlení. Podle studií mohou poruchy příjmu potravy způsobit změny v mozku, které ovlivňují naše myšlení, vnímání a chování. Když například trpíme anorexií, můžeme mít pocit, že jsme obklopeni jídlem a že nás ovládá. Na druhou stranu bulimičky mohou mít pocit, že nad jídlem nemají kontrolu, a mohou se cítit zmatené a neschopné plánovat. Mnoho lidí s PPP trpí také úzkostmi a depresemi. Často se cítí osamělí a izolovaní od svého okolí.

PPP mohou negativně ovlivnit naše sebevědomí a sebedůvěru. Pokud trpíme anorexií nebo bulimií, můžeme mít zkreslený obraz svého těla a přehnané obavy o svůj vzhled. Lidé s PPP mohou mít tendenci srovnávat se s ostatními a často se cítí pod tlakem, aby splnili určitá očekávání. Tyto pocity mohou vést k nízkému sebevědomí a pocitům selhání. Poruchy příjmu potravy jsou také často spojeny s kontrolujícím a obsedantním chováním, které může naše sebevědomí také značně ovlivnit. Když se snažíme kontrolovat jídlo a svou váhu, můžeme se ztratit sami v sobě a ztratit pocit identity.

Všechny tyto faktory mohou vést k pocitům bezmoci a beznaděje. Proto je důležité vyhledat odbornou pomoc a pracovat na zvýšení sebeúcty a sebehodnocení. Terapeutická sezení a podpora rodiny a přátel mohou lidem s PPP pomoci naučit se novým způsobům myšlení a chování, které mohou vést k pozitivnímu sebepojetí a lepším dovednostem zvládání. Je důležité najít terapeuta, který se specializuje na PPP a má zkušenosti s léčbou tohoto typu onemocnění.

Další způsoby překonávání PPP a změny myšlení, jako je cvičení jógy nebo meditace, mohou pomoci zklidnit mysl a zlepšit uvědomování si vlastního těla. Naučit se naslouchat svému tělu je důležité pro znovuzískání pocitu hladu a sytosti. 

Základem je uvědomit si, že každý má svou jedinečnou krásu a že vzhled není to nejdůležitější.

Jako někdo, kdo se sám potýkal s PPP, mohu potvrdit, že to není snadné. Byla to dlouhá cesta plná nástrah a výzev, ale nakonec jsem se z toho dokázala dostat. Věděla jsem, že potřebuji pomoc a podporu, a rozhodla jsem se, že udělám vše, co je v mých silách, abych to zvládla.

Dnes se cítím silná a sebevědomá, vím, jak si jídlo pořádně vychutnat, a užívám si života. Pokud trpíte PPP, nevzdávejte se. Pokud se rozhodnete vyhledat pomoc a podporu, můžete se z této situace vymanit a prožít zdravý a spokojený život.

S láskou,
Michaela