Koučování

Využívám technik somatického koučování. Technika rozvoje, která poskytuje komplexní a trvalou změnu na hlubší úrovni. Lidské tělo je nedílnou součástí všech životních změn, proto má smysl zapojit jej také do procesu plánování. Sezení se snažím vést tak, aby jsi dostal/x jak profesionalitu, tak příjemně strávený čas. Máš cíl, kterého se Ti nedaří dosáhnout? Pojďme si společně projít cesty, kterými se k cíli dostaneš snáz.
Na prvním bezplatném setkání se domluvíme na postupu koučování a časovém rozvrhu – obvykle 5 až 10 setkání po cca třech týdnech.

Programy, které nabízím

Program 1 “Posílení sebevědomí”

Cíl: Zvýšení sebevědomí klienta skrze osvojení technik sebepřijetí a asertivity v průběhu 8 týdnů.
Program zahrnuje individuální koučovací sezení, cvičení na sebepřijetí, nastavení osobních cílů a zpětnou vazbu na pokrok. Naučíte se identifikovat a měnit negativní myšlenkové vzorce, pracovat na svých silných stránkách a budovat pozitivní sebeobraz.
CENA: 8 500,- Kč

Program 2 “Harmonický vztah k jídlu a tělu”

Cíl: Vytváření zdravého vztahu k jídlu a tělu během 12 týdnů prostřednictvím práce s emočním stravováním a sebepojetím.
Tento program kombinuje individuální koučování s mentoringem. Osvojíte si principy intuitivního stravování a cvičení zaměřená na vnímání těla. Naučíte se rozpoznávat a řešit projevy emočního stravování, pracovat na přijetí těla a rozvíjet zdravé stravovací návyky.
CENA: 14 000,- Kč

Program 3 “Práce, která baví”

Cíl: Pomoci najít a získat práci, která odpovídá vašim vášním a dovednostem, během 6 měsíců.
Program zahrnuje analýzu profesních hodnot a dovedností, vytvoření efektivního životopisu a profilu na LinkedIn, přípravu na pohovor a strategie pro budování profesní sítě. Dozvíte se, jak efektivně sdělit své silné stránky a najít práci, která odpovídá vašim zájmům a hodnotám.
CENA: 15 000,- Kč

Program 4 “Budování harmonických vztahů”

Cíl: Rozvoj dovedností pro budování a udržování zdravých mezilidských vztahů během 10 týdnů.
Program nabízí kombinaci individuálního koučinku a cvičení zaměřených na rozvoj emoční inteligence, zlepšení komunikačních dovedností a řešení konfliktů. Naučíte se, jak budovat a udržovat zdravé, podpůrné vztahy v osobním i profesním životě.
CENA: 11 000,- Kč