Koučování

Využívám technik somatického koučování. Technika rozvoje, která poskytuje komplexní a trvalou změnu na hlubší úrovni. Lidské tělo je nedílnou součástí všech životních změn, proto má smysl zapojit jej také do procesu plánování. Sezení se snažím vést tak, aby jsi dostal/x jak profesionalitu, tak příjemně strávený čas. Máš cíl, kterého se Ti nedaří dosáhnout? Pojďme si společně projít cesty, kterými se k cíli dostaneš snáz.
Na prvním bezplatném setkání se domluvíme na postupu koučování a časovém rozvrhu – obvykle 5 až 10 setkání po cca třech týdnech.

Krok 1 – Stanovení cílů

 • Určíme požadované výsledky koučování, včetně:

  • Tvých silných stránek, které můžeš dále využít v procesu

  • Omezení, která je třeba řešit (zastavit; pustit)

  • Nové způsoby řešení, které je třeba přidat

Krok 2 – Zhodnocení současného stavu

 • Prozkoumáme a shromáždíme další údaje týkající se tvých silných stránek, omezení a nového požadovaného chování.

Krok 3 – Zpřesnění cílů / vytvoření plánu

 • Na základě nových informací si ujasníme a upřesníme cíle a najdeme způsob, jak se ke změně odhodlat s patřičnou motivací.

 • Sestavíme také plán rozvoje

  • Konkrétní oblasti, na které se zaměříme

  • Upřesníme požadované výsledky v daném časovém horizontu

  • Jaká jsou měřítka úspěchu

  • Konkrétní kroky pro následující dny nebo měsíce

Krok 4 – Buď aktivní/koučuj sám sebe

 • Nové a odlišné chování si vyzkoušej v reálném životě a my si ho pak rozebereme na koučovacích sezeních.

 • Zde je to spíše na Tobě.

 • Zavaž se k několika jednoduchým pracovním a osobním postupům, abys maximalizoval/x každodenní efektivitu.

 • Můžeš také číst příslušné knihy a periodika; zapojit se do dalších forem samostudia.

Krok 5 – Měření/sledování

 • Budeme sledovat a vyhodnocovat Tvoje výsledky.

 • Podle zpětné vazby ze sezení můžeme také přehodnotit jednotlivé kroky.

 • Stanovíme cíle pro další úroveň dosahování Tvých výsledků.

 •