Terapie

Na prvním bezplatném setkání se domluvíme na postupu terapie a časovém rozvrhu –
obvykle 6 až 20 setkání po cca jednom až dvou týdnech.

Terapii vedu formou systemické terapie, která se zaměřuje na kontext nebo systém. Podstatou je dialog mezi systemickým terapeutem a klientem (resp. partnerem). V tomto dialogu terapeut prostřednictvím otázek povzbuzuje klienta, aby o problémech přemýšlel novými cestami a zaváděl nové způsoby komunikace.

Systemická terapie je nedirektivní terapie, může být podpůrná nebo transformační, je více kognitivní a krátkodobá.  Nejčastěji je individuální, ale může probíhat i ve dvojicích nebo skupinách. Hlavní roli hraje ochota, spolupráce a aktivita klienta. Kombinace s prací s tělem.

  • Zahrnuje úvodní setkání ZDARMA

  • Délka systematické terapie se pohybuje v rozmezí 6-20 sezení

    v závislosti na aktuálních problémech.

  • Zaměřuje se na interakce a vztahy mezi danou skupinou, aby pomohla řešit případné problémy a posunout se dál.

  • Podíváme se více na současné vzorce vašeho vnímání témat než na minulé zkušenosti.

  • Domluvíme se na společném cíli, ke kterému by měla terapie směřovat.

Nejsi spokojen/x s tím, jakým směrem se ubírá Tvůj život? Chceš se na svůj život podívat z jiné perspektivy? Porozumět vzorcům svého chování a přetvořit je tak, aby jsi s nimi byl/x spokojenější? Vycházím ze sytemické terapie s využitím somatických prvků tak, aby Ti setkání byla užitečná.